woman, robot, cyborg-5786602.jpg

Általános intelligencia

Az általános intelligencia, amelyet gyakran „g-faktornak” vagy „g-nek” neveznek, a pszichológiában egy olyan fogalom, amely leírja az egyén általános kognitív képességét a problémák megoldására, az okoskodásra, a tanulásra és az új helyzetekhez való alkalmazkodásra a különböző területeken. Ez egy széles és mindenre kiterjedő mentális képesség, amely túlmutat egy adott területen meghatározott készségeken vagy ismereteken. Az általános intelligencia jelenti azt az alapvető, mögöttes kognitív kompetenciát, amely befolyásolja, hogy egy személy mennyire képes különféle intellektuális feladatokat ellátni.

Az általános intelligencia mérése

Az általános intelligenciát általában speciális IQ tesztekkel mérik. Ezeket a teszteket arra tervezték, hogy értékeljék a személy kognitív képességeit, például a logikai érvelést, a problémamegoldást, a mintafelismerést, a memóriát, valamint a verbális és matematikai készségeket. Az ezekből a tesztekből származó pontszámokat az egyén általános intelligenciaszintjének becslésére használják. Az IQ-teszteket úgy tervezték meg, hogy az átlagpopulációban 100-as átlagpontszámmal és 15-ös szórással rendelkezzenek, így a legtöbb ember a 85 és 115 közötti tartományba esik. A magasabb IQ-pontszám az általános intelligencia magasabb szintjét jelzi.

A munkahelyi beválás előrejelzése

Az általános intelligencia a munkahelyi sikerek egyik legjobb előre jelzője, ami – többek között – az alábbi területeken érvényesül:

 • Problémamegoldás és döntéshozatal: A magasabb általános intelligenciával rendelkező egyének általában jobban tudnak összetett problémákat elemezni és megalapozott döntéseket hozni, ami számos szakmai szerepkörben kulcsfontosságú.
 • Tanulás és alkalmazkodás: Az általános intelligencia lehetővé teszi az egyének számára, hogy gyorsan tanuljanak, és alkalmazkodjanak az új feladatokhoz, technológiákhoz és munkakörnyezetekhez. Ez a képesség különösen értékes a mai gyorsan változó munkaerőpiacon.
 • Kommunikáció: A magas általános intelligencia gyakran jobb szóbeli és írásbeli kommunikációs készségekkel jár együtt, ami megkönnyíti az egyének számára az ötletek közvetítését, a tárgyalásokat és a hatékony együttműködést a csapatban.
 • Vezetés: Vezetői szerepekben a magasabb általános intelligenciával rendelkező egyének hajlamosak kitűnni, mert képesek megérteni a nagyobb képet, stratégiai terveket készíteni, valamint hatékonyan vezetni és motiválni csapatukat.
 • Időgazdálkodás: Az általános intelligencia jobb időgazdálkodási készségekkel jár, lehetővé téve az egyének számára a feladatok rangsorolását, a határidők betartását és a munkával kapcsolatos stressz hatékonyabb kezelését.
 • Innováció és kreativitás: A magasabb általános intelligenciával rendelkező emberek gyakran nagyobb kreativitást és innovációt mutatnak a problémamegoldásban, ami új termékek, folyamatok és ötletek kifejlesztéséhez vezethet egy munkahelyen.
 • Előmenetel a karrierben: Az általános intelligencia gyakran kapcsolódik a szakmai előmenetelhez és a kereseti lehetőséghez. Sok jól fizető és tekintélyes munka megköveteli az egyénektől, hogy átlagon felüli intelligenciával rendelkezzenek.

A fluid és kristályos intelligencia

Az általános intelligencia sokrétű fogalom, és a kutatók két fő összetevőt azonosítottak ezen belül: a kristályos intelligencia és a fluid intelligencia. Ez a két összetevő az egyén kognitív képességeinek különböző aspektusait képviseli, és azt, hogy ezek hogyan fejlődnek az idő múlásával.

 1. Kristályos intelligencia:
  • Definíció: A kristályosított intelligencia azokra a tudásra, készségekre és információkra utal, amelyeket egy személy élete során sajátított el. Tények, szókincs és szakértelem felhalmozódását képviseli, amelyet az oktatás, a tapasztalat és az élet különböző aspektusainak való kitettség révén szereztek.
  • Jellemzők:
  • Stabil és felhalmozódó: A kristályosodott intelligencia az életkorral és a tapasztalattal együtt növekszik. Ahogy az egyének tanulnak és új információkat szereznek, kikristályosodott intelligenciájuk növekszik.
  • Kontextusfüggő: A kulturális és környezeti tényezők nagymértékben befolyásolják. A kikristályosodott intelligenciát az ember háttere, iskolai végzettsége és meghatározott területeken megszerzett tudása határozza meg.
  • Szókincs és általános ismeretek alapján mérve: A kikristályosodott intelligencia tesztjei gyakran felmérik egy személy szókincsét, általános tudását, valamint az idők során megszerzett információk alkalmazásának képességét.
 2. Fluid intelligencia:
  • Definíció: A folyékony intelligencia az egyén azon képességét jelenti, hogy elvontan gondolkodik, logikusan érvel, és problémákat old meg előzetes tudástól vagy tapasztalattól függetlenül. Azt tükrözi, hogy valaki képes alkalmazkodni az új helyzetekhez, megbirkózni az újszerű kihívásokkal, és képes-e talpon gondolkodni.
  • Jellemzők:
  • Nem felhalmozódó: A kikristályosodott intelligenciával ellentétben a folyékony intelligencia a korai felnőttkorban tetőzik, és az életkorral fokozatosan csökken. Ez kevésbé függ az előzetes tanulástól, és inkább a kognitív feldolgozási képességtől.
  • Kulturálisan semleges: A folyékony intelligenciát inkább kultúrasemlegesnek tekintik, mivel elvont érvelésre és problémamegoldó képességekre támaszkodik, amelyeket nem befolyásolnak erősen kulturális vagy oktatási tényezők.
  • Újszerű problémamegoldást igénylő feladatok szerint mérve: A folyékony intelligencia tesztjei olyan feladatokat tartalmaznak, mint a mintafelismerés, a munkamemória és az absztrakt érvelés. Ezek a feladatok nem támaszkodnak a már meglévő tudásra.

Fontos megjegyezni, hogy bár a kristályos és folyékony intelligencia az általános intelligencia különböző aspektusait képviseli, nem teljesen függetlenek egymástól. Gyakran együtt dolgoznak, hogy megkönnyítsék az egyén kognitív működését. Például az idők során megszerzett kikristályosodott tudás támogathatja a problémamegoldó készségeket azáltal, hogy releváns információkat és kontextust biztosít. Ezzel szemben a folyékony intelligencia inkább a rugalmas gondolkodás, az alkalmazkodás és az új dolgok megtanulásának képességéről szól, még akkor is, ha az előzetes tudás nem alkalmazható közvetlenül.

Az általános intelligencia mindkét aspektusa értékes különböző kontextusokban. A kristályosított intelligencia kritikus fontosságú az olyan feladatoknál, amelyek területspecifikus ismereteket és szakértelmet igényelnek, míg a fluid intelligencia elengedhetetlen az új helyzetekhez való alkalmazkodáshoz, az új készségek elsajátításához, valamint az absztrakt gondolkodást és alkalmazkodóképességet igénylő összetett problémák megoldásához.