Eszközeink

Tesztjeink és módszereink olyan tehetség-azonosítást és -fejlesztést segítő eszközök, melyek tartalmukban és kialakításukban professzionálisak, felhasználóként pedig gyorsan és sokszínűen alkalmazhatóak a képességek felmérésétől egészen a személyiség fejlesztéséig.

01

Képesség- tesztek

A képességteszt a munkahelyi beválás előre jelzésének egyik leghatékonyabb eszköze lehet. Több tízezres mintán bevizsgált,

adaptív tesztjeink

világviszonylatban is vezető technológiája lehetővé teszi számunkra, hogy rendkívül gyorsan és megbízhatóan felmérjük a jelöltek legfontosabb képességeiről.

Képességtesztjeink ..
Gyorsak, pontosak, átfogók.

Tudjon meg többet a képességtesztjeinket működtető technológiáról!

Általános intelligencia

Az emberi képességek közül gyakran az általános intelligencia jelzi előre legjobban a munkahelyi beválást.

Folyékony
intelligencia

Problémamegoldó tesztünk a világ egyik legelterjedtebb intelligencia tesztjének – a Raven Progresszív Mátrixok-nak – világszínvonalú továbbfejlesztése.

Kristályos
intelligencia

Szókincs tesztünk a verbalitással, szövegértéssel, információ kezeléssel kapcsolatos képesség mellett a jelölt műveltségét is vizsgálja, mely bizonyos pozíciók tekintetében, kiemelkedő fontosságú lehet!

Speciális képességek

Jól körülírt munkaköri feladatok esetén, ezek hatékony ellátásához szükséges, speciális képességek vizsgálata lehet célravezető.

Mechanikai
értelmezés

Mechanikai gondolkozás tesztünk azt méri, hogy a tesztkitöltő mennyire képes mechanikus szerkezetek működését átlátni.

Térbeli
értelmezés

Ez a teszt azt vizsgálja, hogy a tesztkitöltő mennyire képes térbeli alakzatokat elképzelni azok síkbeli vetületei alapján.

analytics, charts, graphics-2618277.jpg

Numerikus
gondolkozás

Ez a teszt a táblázatok és grafikonok segítségével megadott adatok értelmezésének képességét méri. Ez a képesség nagyon fontos minden olyan helyzetben, ahol gyakran kell számadatokra épülő döntéseket hozni.

Angol
szókincs teszt

Ez a teszt a kitöltő angol szókincsének nagyságát méri. A teszt eredménye jó előre jelzéssel szolgál arról, hogy a kitöltő hogyan boldogul angol írott nyelvű környezetben.

02

Kompetencia
vizsgálatok

Az alkalmazottak kompetenciáinak ismerete döntő fontosságú minden munkahelyi beválás előrejelzésében. Ehhez olyan standardizált, mégis széles körben alkalmazható kompetenciamérő módszerre van szükség, amely könnyen, gyorsan, közérthetően képes előre jelezni a vizsgált személyek munkahelyi viselkedését különféle munkakörök és vállalati kultúrák esetében.

Spectrum kompetencia kérdőív

Jelöltjeinek munkahelyi kompetenciáit ismerje meg a Spectrum® kérdőív segítségével.
Az interneten felvehető kérdőív a munka világában fontos 8 átfogó területen belül 24 kompetenciát vizsgál. A kérdőívből készített jelentés számszerűen, illetve pontokban rendezett, közérthető állítások segítségével írja le a jelölt jellemző munkahelyi viselkedését.

Számítógéppel segített értékelő központ

Az Értékelő-Fejlesztő Központ (ÉFK) a szakértők és vezetők kiválasztásának és megismerésének legmodernebb és legmegbízhatóbb objektív módszere. Az ÉFK szimulációs gyakorlatai a munka során előforduló szituációkba helyezik a jelölteket és az e helyzetekben megmutatkozó kompetenciákat teszik megfigyelhetővé. Bár ez az eszközegyüttes szolgáltatja a legtöbb információt a résztvevőkről, a folyamat lebonyolítása, megbízhatóságának és objektivitásának biztosítása nem egyszerű feladat. Az általunk használt megoldás egy online alkalmazás, melyben a gépre nem kell telepíteni semmit, a megfigyelők közvetlenül a számítógépbe írják a megfigyeléseiket, majd a rendszer által generált jelentések táblázatai és grafikonjai rögtön felhasználhatók és prezentálhatók, és az értékelők nyers szöveges leírásai hozzáférhetők. Az ÉFK jelentések ezáltal, könnyebben, gyorsabban, megbízhatóbban és objektívabban állíthatók elő, mint hagyományosan.

03

Testreszabott eszközök

Vannak helyzetek melyek új, egyedi megoldást kívánnak. Mi készen állunk ezekre a helyzetekre.

Egyedi fejlesztésű kérdőívek
– kompetencia, marketing, stb. célokra

Csapatunkban ötvöződnek a technológiai, pszichometriai és piaci ismeretek. Ezek segítségével olyan kérdőív anyagot tudunk összeállítani, melyek segítségével teljesen az Ön igényére és céljaira szabottan képes vizsgálatokat végezni.

Egyedi, saját igényű kérdőívek elkészítésének, felhasználásának és értelmezésének igénye esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal!